• Trang chủ
  • Tin tức
  • Tham khảo bài viết tải trọng phân bố trên nền, đường : ứng dựng trong vận tải hàng siêu trường siêu trọng, tính toán tải trọng phân bố trên nền bãi cẩu

Tham khảo bài viết tải trọng phân bố trên nền, đường : ứng dựng trong vận tải hàng siêu trường siêu trọng, tính toán tải trọng phân bố trên nền bãi cẩu

Góc chia sẽ của Richard Krabbendam về việc tính toán phân bố tải trọng nền đất, ứng dụng trong vận chuyển và tính toán tải trọng cẩu, bài viết rất hữu ích cho những kỹ sư trẻ trao dồi thêm kinh nghiệm trong công việc .

‘Richard Krabbendam là Phó Chủ tịch Bộ phận vận chuyển đặc biệt của Jumbo Shipping Company. Ông có bằng Thạc sỹ ngành Kỹ thuật cơ khí ở Đại học Delft và là Giám đốc dự án tại Van Seumeren Holland cho đến năm 1989. Trước đó ông là giám đốc điều hành của Itrec BV Holland. Ông đã làm việc trong ngành vận tải và lắp đặt hàng nặng từ những năm 1973.