• Trang chủ
  • Đầu siết thủy lực 8MXTD (1072 – 10715 N.m)

Đầu siết thủy lực 8MXTD (1072 – 10715 N.m)

Dụng cụ siết bulong thủy lực loại cầm tay, size: 1-1/2”.

Model: 8MXTD.

Sai số Torc Stark 3MXTD : +/- 3%.

Dùng khẩu chụp để siết lực từ 1072 – 10715 N.m.