• Trang chủ
  • Đầu siết thủy lực 3MXTD (436 – 4364N.m)

Đầu siết thủy lực 3MXTD (436 – 4364N.m)

Dụng cụ siết bulong bằng thủy lực loại cầm tay, size: 1″.

Model: 3MXTD.

Sai số Torc Stark 3MXTD: +/- 3%.

Dùng khẩu chụp để siết lực từ 436-4364 N.m.