• Trang chủ
  • Đầu siết thủy lực 15 MXTD 2050 – 20501 N.m

Đầu siết thủy lực 15 MXTD 2050 – 20501 N.m

Dụng cụ siết bulong bằng thủy lực loại cầm tay, size 2”.

Model: 15MXTD.

Sai số Torc Stark 15MXTD: +/- 3%.

Dùng khẩu chụp để siết lực từ: 2050 – 20501 N.m.