• Trang chủ
  • Đầu siết thủy lực 10MXTD (1553 – 15528N.m)

Đầu siết thủy lực 10MXTD (1553 – 15528N.m)

Dụng cụ siết bulong bằng thủy lực loại cầm tay, size: 1-1/2″.

Model: 10MXTD.

Sai số Torc Stark 10MXTD: +/- 3%.

Dùng khẩu chụp để siết lực từ: 1553 – 15528 N.m.