• Trang chủ
  • Căng bulong thủy lực LNP42MY/39.2.94.500

Căng bulong thủy lực LNP42MY/39.2.94.500

Dụng cụ căng bulong thủy lực.

Model LNP42MY/39.2.94.500
Bulong/ Bolt size: M42x4
A/F S(mm): 65mm
Lực căng tối đa/ max Tensile Force (KN): 1190