• Trang chủ
  • Căng bulong thủy lực LNP36MY/39.2.94

Căng bulong thủy lực LNP36MY/39.2.94

Dụng cụ căng bulong bằng thủy lực.

Model LNP36MY/39.2.94.
Bulong/ Bolt size: M36x4
A/F S(mm): 55mm
Lực căng tối đa/ max Tensile Force (KN): 452